Eko-ochrona - THONI ALUTEC

 
Strona główna O firmie Produkcja Odlewy Jakosc Eko ochrona Dla dostawcow Praca Kontakt

EKO-OCHRONA

Firma Thoni Alutec Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, określającego całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska, realizowane m.in. poprzez zastosowanie najlepszych spośród dostępnych i najbardziej efektywnych technik w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska (best available techniques - BAT). Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE zwaną Dyrektywą IPPC ( Integrated Pollution Prevention and Control – zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń).
Pozwolenie zintegrowane jest pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej, uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych, swym zakresem obejmuje wszystkie oddziaływania na środowisko.
W celu ochrony przyrody Thoni Alutec Sp. z o.o. podejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Do działań tych należą m.in.:

   Ochrona wód powierzchniowych
 Ochrona powietrza
 Ochrona przed hałasem
 Odzyskiwanie energii cieplnej
 Recykling
 



Ochrona wód powierzchniowych

W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem ścieki przemysłowe i sanitarne oraz spływy powierzchniowe wprowadzane są do zewnętrznej kanalizacji i oczyszczane w zewnętrznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do kanalizacji zewnętrznej wstępnie oczyszczane są za pomocą separatorów koalescncyjnych.



Ochrona powietrza

Mając na uwadze ograniczenie oraz eliminację substancji szkodliwych dla środowiska, przeprowadzono montaż urządzeń do ochrony powietrza posiadających skuteczność filtracji 90 – 99,9 %:

- sześć zespołów wentylatorowych nawiewno – wywiewnych
   o łącznej wydajności 486 000 m3/h
- układ filtrujący typu MBT o wydajności 35 000 m3/h
- zespół filtracyjno wentylacyjny wybijalni odlewów
  o łącznej wydajności 190 000 m3/h
- zespół filtracyjno wentylacyjny śrutownicy ręcznej o wydajności 15 000 m3/h
- zespół filtracyjno wentylacyjny śrutownic komorowych o wydajności 10 000 m3/h
- zespół filtracyjno wentylacyjny kabin oczyszczania ręcznego
  o wydajności 150 000 m3/h
- zespół filtracyjno wentylacyjny kabin kontroli jakości o wydajności 100 000 m3/h
- zespół filtracyjno wentylacyjny kabin odcinania nadlewów
  o łącznej wydajności 66 000 m3/h



Ochrona przed hałasem

Zakład zadbał również o ograniczenie oddziaływania hałasu na środowisko. Procesy produkcyjne, powodujące hałas, prowadzone są w dźwiękoszczelnych komorach wykonanych z materiałów dźwiękoizolacyjnych wewnątrz budynków technologicznych.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że hałas emitowany przez instalacje nie przekracza przyjętych poziomów dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.



Heating

As we use a lot of energy in our processes we have installed recuperators in the several places to regain heat which is usually lost into the atmosphere. Through this system we heat our complete administration block and social buildings including warm water without any extra use of energy.



Recycling

Being in the aluminium industry , Recycling is a philosophy for us. We practice it where ever possible around the plant. Our current level of recycling moulding sand is as high as 98,9 %.To reach this level it required a lot of engineering, investment, trained and disciplined workforce.
A level of 100% is reached when it comes to recycling the aluminium swarf and coolant from our CNC machining department. The swarf is pressed into briquettes and sent to a local smelting plant. The coolant recovered from the swarf during the pressing process is put back into the CNC machines. These actions are only examples of recycling which is in place and we are constantly examining new technologies and possibilities to expand our enviromental recycling program.

English  I  Deutsch  I  Pусский  I  Français  I  Polski Home   I   O firmie   I   Produkcja   I   Odlewy   I   Jakość   I   Eko-ochrona   I   Kontakt Copyright Thoni Alutec 2009