• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Dla dostawców

Celem projektu jest rozwój technologii projektowania i wytwarzania przekładni redukcyjnych wentylatora i napędu akcesoriów turbinowego silnika lotniczego. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum trzech spółek, siedmiu uczelni wyższych i instytucji badawczych branży lotniczej.
Wartość całkowita projektu: 56 mln PLN
Okres realizacji projektu: 2013-2018


Osoba do kontaktu w sprawie realizowanego projektu:
Piotr Matysik
Tel.: 15 814 97 10,
e-mail: Piotr.Matysik@thoni-alutec.pl

Polecane strony internetowe:
• Unia Europejska: http://europa.eu
• Komisja Europejska: http://ec.europa.eu
• PO IG: http://www.poig.gov.pl
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl
• Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl