• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>
 1. Projekty UE  THONI ALUTEC Sp. z o. o. w konsorcjum z ABZ Consulting Sp. z o. o. (lider) realizuje Projekt w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


  Tytuł Projektu: „ISEE–P - inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu”


Wartość projektu:  THONI ALUTEC Sp. z o. o.                 3.795.750,00                         

Dofinansowanie:    THONI ALUTEC Sp. z o. o.                 2.110.750,00  


 1. Celem projektu:  


  w zaplanowanych badaniach, pod kątem efektywności energetycznej, zostaną przeanalizowane instalacje oraz procesy produkcyjne przedsiębiorstwa przemysłowego, przy czym jako przykład posłuży infrastruktura THONI ALUTEC. Na podstawie profili i procesów nastąpi opisanie wymagań funkcjonalnych i warunków brzegowych funkcjonowania poszczególnych obszarów oraz zidentyfikowane zostaną korzyści biznesowe. Badanie posłuży opracowaniu różnych modeli i profili referencyjnych. W kolejnych badaniach zostaną one zmapowane oraz wkomponowane w procesy nadzoru i sterowania efektywnością uwzględniające reguły referencyjne. Powstanie instalacja próbna ISEE-P, która będzie zbadana w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Instalacja prototypu i testy odbędą się z udziałem infrastruktury produkcyjnej THONI ALUTEC.  

 1. _________________________________________________________________________


  Dodatkowo realizowane projekty :


 1. Celem projektu jest rozwój technologii projektowania i wytwarzania przekładni redukcyjnych wentylatora i napędu akcesoriów turbinowego silnika lotniczego. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum trzech spółek, siedmiu uczelni wyższych i instytucji badawczych branży lotniczej.


Wartość całkowita projektu: 56 mln PLN


Okres realizacji projektu: 2013-2018


Osoba do kontaktu w sprawie realizowanego projektu:
Piotr Matysik
Tel.: 15 814 97 10,
e-mail: Piotr.Matysik@thoni-alutec.pl


Polecane strony internetowe:
• Unia Europejska: http://europa.eu
• Komisja Europejska: http://ec.europa.eu
• PO IG: http://www.poig.gov.pl
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl
• Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl