• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Badania nieniszczące

Podejmowane w naszym zakładzie starania w zakresie doskonalenia systemów jakości, dotyczą zarówno zatrudnionego personelu, jak posiadanego wyposażenia technicznego. Jeśli chodzi o pracowników wykonujących badania nieniszczące, RTG, wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe, posiadają oni stosowne certyfikaty zgodne z normą EN 473. Ponadto dysponują uprawnieniami do wystawiania międzynarodowych certyfikatów z badań.


Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, stosujemy najnowocześniejszy sprzęt podlegający wymaganemu okresowemu wzorcowaniu. Do badań RTG  wykorzystujemy dla przykładu innowacyjną, sterowaną numerycznie, komorę. Wyposażona w 12 osi, umożliwia badanie odlewów o wymiarach 12mx3,5mx4m oraz zapis wyników w postaci numerycznej na CD, DVD, dysku komputera, bądź tradycyjnie na kliszy fotograficznej.

0