• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Metalurgia

Chcąc zagwarantować swoim klientom wyroby najwyższej jakości, Thoni Alutec poddaje produkowane odlewy skrupulatnej kontroli na każdym etapie produkcji. Jednym z jej elementów jest ocena składu chemicznego, struktury materiałowej, własności wytrzymałościowych aluminium, wreszcie potencjalnych wad wewnątrz materiału. Stosowne badania wykonywane są przez kompetentny i doświadczony w zakresie interpretacji wyników badań personel, w nowocześnie wyposażonym laboratorium metalurgicznym. 


Analiza struktury materiału realizowana jest przy użyciu mikroskopów cyfrowych, a jakość i wytrzymałość wyprodukowanych wyrobów oceniana na najnowocześniejszych urządzeniach do badań niszczących. Procedury te dotyczą każdej partii odlewów. Na podstawie przeprowadzonych badań nasi specjaliści interpretują otrzymane wyniki i wystawiają certyfikaty akceptowane przez międzynarodowe instytucje. 

0