• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Thoni Alutec to jedna z największych firm produkujących odlewy z aluminium, zakład o szerokich możliwościach i różnorodności technicznej. W naszych zasobach posiadamy obecnie około 2000 rozmaitych modeli stanowiących bazę potencjalnych zastosowań w konkretnym procesie produkcji. Jesteśmy zatem w stanie zrealizować praktycznie każde zlecenie klienta. Jednocześnie cechuje nas kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania, czego dowodem są aktualnie wdrażane, innowacyjne projekty.


Nasze wyroby znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak robotyka, budowa silników i maszyn, pojazdy szynowe, energetyka czy medycyna, trafiając przy tym do licznych klientów z całego świata. Powodzenie, jakim cieszą się odlewy Thoni Alutec, oznacza potwierdzenie wysokiej jakości naszych wyrobów oraz dobrych relacji z klientami.


Wykonujemy odlewy stopów aluminium metodą odlewania do form piaskowych w przypadku produktów o wadze powyżej 10 ton oraz wielkości powyżej 10 metrów, jak również metodą odlewania do kokil, wykorzystywaną w cyklach średnio i wielkoseryjnych dla odlewów do 90 kg.


Poniżej przedstawiamy wykaz stopów aluminium, z których wykonujemy nasze wyroby.

VDS-Nr. DIN 1706 EN UNI US FR UK
225 AlSi6Cu4 EN AC-45000 7369-74.4 A319.1 A-S 5 U 3 LM21
226 AlSi8Cu3 EN AC-46200 5075-79 333.1 A-S 10 UG LM2
230
AlSi12
EN AC-44200
----
413.2
A-S 13LM6
231
AlSi12Cu
EN AC-47000
5079
-----
A-S 12 ULM2
233
AlSi10Cu
EN AC-43200
5074
361
A-S 9 G----
239
AlSi10Mg
EN AC-43000
3051
A360.2A-S 10 GLM9
Si7
AlSi7Mg
EN AC-421008024356.0/A356.0A-S 6 G 0,3LM25
Si9
AlSi9Mg
EN AC-43300
3051
359.2
A-S 10 GLM9
Unif. AlZn10Si8Mg
EN AC-71000
3602712  A-Z 5 GF  ----