• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Konstruowanie Odlewów

Nie ulega wątpliwości, że odlewy z aluminium, lekkie, odporne na wysokie temperatury i inne niekorzystne oddziaływania środowiskowe, mogą z powodzeniem zastąpić stare konstrukcje stalowe czy części maszyn wykonane z innych metali. 

Odlewy wykonane ze stopów aluminium wykazują wysoką przewodność elektryczną i cieplną oraz odporność na korozję. Są łatwe w obróbce, wykazują mało wad, a ponadto mogą wielokrotnie podlegać recyklingowi. Zastąpienie starych elementów odlewami aluminiowymi z pewnością przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. 

Na podstawie przesłanego rysunku, fotografii, szkicu czy modelu 3D, nasi konstruktorzy sporządzą trójwymiarowy projekt odlewu, co będzie podstawą do dalszych rozmów z klientem i konkretnych ustaleń. Wystarczy skontaktować się z nami, aby sprawdzić finansowe i techniczne możliwości realizacji zamówienia. 

0