• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Logistyka

Z uwagi na rozległą sieć klientów firma Thoni Alutec kładzie szczególny nacisk na właściwą logistykę w zakresie transportu swoich produktów. Nasi odbiorcy z Europy otrzymują odlewy z tolerancją najwyżej trzech dni. W celu usprawnienia dostaw kooperujemy z lokalnymi przewoźnikami, sprawdzonymi i współpracującymi z nami od dawna. Równie starannie dbamy o przestrzeganie terminów w dostawach dla klientów z Azji, Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W odniesieniu do klientów spoza Europy rolę naszych partnerów biznesowych pełnią doświadczone i renomowane firmy spedycyjne mające swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach.

W trosce o dobrą jakość naszych produktów przywiązujemy także ogromną wagę do kwestii transportu wewnętrznego, czego wyrazem jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do przenoszenia, składowania i przewozu odlewów między poszczególnymi działami oraz załadunku. Warto zaznaczyć, że w transporcie wewnętrznym stosujemy urządzenia napędzane przyjaznym dla środowiska silnikiem elektrycznym lub gazowym. 

0