• <h1>Odlewy ze stopów aluminium</h1><br /><p>Zajmujemy się produkcją odlewów aluminiowych, oferujemy szeroki zakres usług od konstruowania form odlewniczych, poprzez wykonanie oprzyrządowania, odlewu, obróbkę mechaniczną, lakierowanie, a także montaż.</p><br /><a href='pl/produkcja/'>Zobacz naszą ofertę</a>

Bezpieczeństwo pracy

Zasady bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska są od początku ważnym elementem składowym polityki naszej firmy. Aby zapewnić właściwą realizację procesu produkcji, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymogów prawnych dotyczących zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, świadomie planujemy i koordynujemy cały szereg działań w tym zakresie. Chcemy bowiem zapewnić swojej załodze zdrowe i bezpieczne warunki, minimalizując zarazem potencjalny negatywny wpływ naszej działalności na otoczenie. 

Dążymy do poprawy kultury i ergonomii pracy, jak również podnoszenia świadomości naszych pracowników. Cyklicznie dokonujemy oceny warunków pracy identyfikując zagrożenia i określając ryzyka. Zmierzamy do ograniczenia wypadków i chorób zawodowych wprowadzając między innymi nowoczesne technologie i środki ochrony osobistej. Ponadto nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach BHP. 

0