Projekty UE

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

THONI ALUTEC Sp. z o. o. realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.

Tytuł Projektu: „Opracowanie wysokowydajnego, zautomatyzowanego systemu gospodarki przyrządami oraz narzędziami wspomaganego rozwiązaniami Przemysłu 4.0 przełomem w procesie przepływu skomplikowanych odlewów aluminiowych w procesie obróbki skrawaniem”

Wartość projektu:  20.560.200,50 PLN
Dofinansowanie:    8.224.080,20 PLN

Celem projektu:  opracowanie innowacji procesowej w postaci wysokowydajnego oraz zautomatyzowanego ekosystemu w zakresie gospodarki przyrządami oraz narzędziami wspomaganego rozwiązaniami Przemysłu 4.0. Automatyzacja i optymalizacja będzie dotyczyć także procesów odbywających się wokół obróbki mechanicznej, w tym związanych z gospodarką narzędziami i oprzyrządowania oraz ich transportu.

THONI ALUTEC Sp. z o. o. realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1./2019 Szybka Ścieżka.

Tytuł Projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania skomplikowanych i spersonalizowanych detali opartej o udoskonalone metody dwuetapowego projektowania oraz nowej innowacyjnej techniki odlewania stanowiącą przełom w branży odlewnictwa aluminium”

Wartość projektu:  75.447.435,00 PLN
Dofinansowanie:    31.357.555,25 PLN

Celem projektu:  opracowanie unikatowej technologii w dziedzinie odlewnictwa aluminium opartej na autorskiej metodzie odlewu z wlewem głównym w kształcie spirali, która umożliwi produkcję zindywidualizowanych detali zgodnie z koncepcją On-Demand Manufacturing.

ISEE–P – inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu

THONI ALUTEC Sp. z o.o. w konsorcjum z ABZ Consulting Sp. z o.o. (lider) realizuje Projekt w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł Projektu: „ISEE–P – inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu”

Wartość projektu: THONI ALUTEC Sp. z o.o. 3.795.750,00 pln

Dofinansowanie:  THONI ALUTEC Sp. z o.o. 2.110.750,00 pln

Celem projektu:  
w zaplanowanych badaniach, pod kątem efektywności energetycznej, zostaną przeanalizowane instalacje oraz procesy produkcyjne przedsiębiorstwa przemysłowego, przy czym jako przykład posłuży infrastruktura THONI ALUTEC. Na podstawie profili i procesów nastąpi opisanie wymagań funkcjonalnych i warunków brzegowych funkcjonowania poszczególnych obszarów oraz zidentyfikowane zostaną korzyści biznesowe. Badanie posłuży opracowaniu różnych modeli i profili referencyjnych. W kolejnych badaniach zostaną one zmapowane oraz wkomponowane w procesy nadzoru i sterowania efektywnością uwzględniające reguły referencyjne. Powstanie instalacja próbna ISEE-P, która będzie zbadana w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Instalacja prototypu i testy odbędą się z udziałem infrastruktury produkcyjnej THONI ALUTEC.

Dodatkowo realizowane projekty:

Celem projektu jest rozwój technologii projektowania i wytwarzania przekładni redukcyjnych wentylatora i napędu akcesoriów turbinowego silnika lotniczego. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum trzech spółek, siedmiu uczelni wyższych i instytucji badawczych branży lotniczej.

Wartość całkowita projektu: 56 mln PLN
Okres realizacji projektu: 2013-2018

Osoba do kontaktu w sprawie realizowanego projektu:
Piotr Matysik
Tel.: 15 814 97 10,
e-mail: Piotr.Matysik@thoni-alutec.pl

Polecane strony internetowe:
• Unia Europejska: http://europa.eu
• Komisja Europejska: http://ec.europa.eu
• PO IG: http://www.poig.gov.pl
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl
• Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl

Adres

Thoni Alutec Sp. z o.o.

ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola
Polska

+48 15 814 98 09

Zostaw wiadomość

10 + 6 =