Konstruowanie odlewów

Nie ulega wątpliwości, że konstruowanie odlewów z aluminium, lekkich, odpornych na wysokie temperatury i inne niekorzystne oddziaływania środowiskowe, może z powodzeniem zastąpić stare konstrukcje stalowe czy części maszyn wykonane z innych metali.

Kontakt

Konstruowanie odlewów

Odlewy wykonane ze stopów aluminium wykazują wysoką przewodność elektryczną i cieplną oraz odporność na korozję. Są łatwe w obróbce, a ponadto mogą wielokrotnie podlegać recyklingowi. Zastąpienie starych elementów odlewami aluminiowymi z pewnością przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

Na podstawie przesłanego rysunku, fotografii, szkicu czy modelu 3D, nasi konstruktorzy sporządzą trójwymiarowy projekt odlewu, co będzie podstawą do dalszych rozmów z klientem i konkretnych ustaleń.

Konstruowanie modeli odlewniczych – główne zasady

Dobór technologii odlewania

Zanim rozpoczniemy wykonywanie modeli odlewów powinniśmy przeprowadzić analizę wstępną. Projektant konstruujący model powinien wziąć pod uwagę pożądany kształtu odlewu, rodzaj aluminium z którego zostanie wykonany, i jak duża będzie produkowana seria odlewów.

Materiały, z których wykonuje się modele odlewnicze

Modele są wykonane zazwyczaj z tworzywa sztucznego z uwagi na: gęstość, wysoką wytrzymałość, i  odporność chemiczną, niski poziom ścieralności. Do wykonywania stosuje się żywice epoksydowe i poliestrowe,  PCV, ABS, PLA, PET.

W odlewnictwie małoseryjnym stosuje się też drewno. Posiada ono wiele zalet, i wad, np. niejednolitą budowę, zmienność struktury z powodu wilgoci, pękanie itp.

Natomiast metalowe modele do produkcji masowej tworzy się ze stali bądź odlewów staliwnych.

Fundamenty konstruowania modeli odlewniczych

Model odlewniczy bez względu na materiał z jakiego jest wykonany powinien umożliwiać prawidłowe zagęszczenie masy formierskiej, powinien umożliwić wyjęcie modelu z formy odlewniczej i gwarantować pożądane zalanie formy.

Modele kompletne, dzielone lub z elementami odejmowanymi

Modele odlewnicze w zależności od skomplikowania konstruuje się jako niedzielone, dzielone i z częściami. Modele kompletne/niedzielone tworzy się dla odlewów o prostych kształtach.

Bardziej zaawansowane odlewy wykonuje się w formach dzielonych lub składanych z elementów. Odejmowane elementy są zazwyczaj niewielkie i nie leżą w linii podziału formy.

Ważne pochylenia odlewnicze

Dla łatwiejszego wyjmowania formy z modelu nadaje się pochylenia odlewnicze. Dzięki pochyleniom, gdy wyjmujemy model z formy powstaje przestrzeń między modelem i wnęką formy co zapobiega obsypywaniu się masy formierskiej.

Jakość powierzchni modeli odlewniczych

Jakość powierzchni modelu – chropowatość jest bardzo istotna przy wyjmowaniu odlewu z formy. Ważne jest, aby powierzchnia była jak najmniej chropowata. Gdy powierzchnia nie jest gładka niszczymy odlew przy wyjmowaniu z formy.

Czym jest skurcz odlewniczy

Skurcz odlewniczy to procentowe zmniejszenie wymiarów odlewu w porównaniu z wymiarem modelu odlewniczego. Skurcz powstaje przy stygnięciu ciekłego aluminium w formie i stygnięciu metalu w stanie stałym.

Skurcz odlewniczy to źródło powstawania naprężeń oraz  pęknięć odlewów. Model powinien  być większy, aby odlew  posiadał dobre wymiary.

Naddatek na obróbkę produktu odlewni

Naddatek to dodatkowa warstwą materiału odlewu. Usuwamy ja przy obróbce mechanicznej, aby uzyskać odpowiedni wymiar i pożądane parametry jakości gotowego wyrobu. Wielkość naddatku wynika z norm.

Adres

Thoni Alutec Sp. z o.o.

ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola
Polska

+48 15 814 98 00

+48 15 814 98 09

Zostaw wiadomość

7 + 4 =