Bezpieczeństwo pracy

Wysokie bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska są od początku ważnym elementem składowym polityki naszej firmy.

Bądźmy w kontakcie

Thoni Alutec - bezpieczeństwo

Aby zapewnić właściwą realizację procesu produkcji, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymogów prawnych dotyczących zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, świadomie planujemy i koordynujemy cały szereg działań w tym zakresie. Jednym z naszych fundamentalnych celów jest zapewnienie naszym pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, przy jak największej minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływy naszej działalności na otoczenie. Bezpieczeństwo naszej załogi oraz naszych wyrobów leży u podstaw naszej kompleksowej odpowiedzialności za produkt.

Bezpieczny w pracy!

Dążymy do poprawy kultury i ergonomii pracy, jak również podnoszenia świadomości naszych pracowników. Cyklicznie dokonujemy oceny warunków pracy identyfikując zagrożenia i określając ryzyka. Zmierzamy do ograniczenia wypadków i chorób zawodowych wprowadzając między innymi nowoczesne technologie i środki ochrony osobistej. Ponadto nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach BHP.

Naszą postawę doceniono w konkursie “Promotor Bezpiecznej Pracy w Strefach Zagrożenia Wybuchem”, którego celem była promocja dobrych postaw pracodawcy oraz osób dbających o bezpieczeństwo w firmach. Organizatorem konkursu była firma IHAS Sp. z o.o. we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Szczegóły konkursu pod linkiem

bezpieczenstwo pracy Thoni Alutec
bezpieczenstwo pracy Thoni Alutec

Adres

Thoni Alutec Sp. z o.o.

ul. Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola
Polska

+48 15 814 98 09

Zostaw wiadomość

3 + 1 =