Podziękowania dla Thoni Alutec

Podziękowania od Miejskiego Klubu Tenisowego

 

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w  realizacji Waszych inicjatyw sportowych!

Zarząd
Thoni Alutec Sp. z o.o.